f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 15/01/2563 15/01/2563 สขร.1 ธ.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 12/12/2562 12/12/2562 สขร.1 พ.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 03/10/2562 สขร.1 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สืงหาคม 2562 02/09/2562 02/09/2562 สขร. 2 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงระนอง
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 05/08/2562 05/08/2562 สขร.1 ก.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 04/07/2562 04/07/2562 สขร.1 มิ.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัด/ซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10/06/2562 10/06/2562 สขร.1 พ.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13/05/2562 13/05/2562 สขร.1 เม.ย. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 23/04/2562 23/04/2562 สขร.1 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
10 สรุปการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562 13/03/2562 สขร.1 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06/02/2562 06/02/2562 สขร.1 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 03/01/2562 03/01/2562 สขร.1 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงระนอง
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 12/12/2561 11/12/2561 สขร.1 พ.ย. 2561 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ