f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๔๐+๗๔๑ - กม.๖๔๑+๘๒๒ 06/12/2561 06/12/2561 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 26/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
17 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๓๕+๑๑๔ - กม.๖๓๖+๒๐๐ 06/12/2561 06/12/2561 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 27/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
18 จ้างเหมางานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๓+๒๑๔ - กม.๕๖๔+๔๒๑ RT. 06/12/2561 06/12/2561 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 28/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 16 ถึง 18 จาก 18 รายการ