แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อกรวยยางสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดความสูง 80 ซม. จำนวน 160 ใบ 07/05/2564 331/60/068/2564 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 05/05/2564 331/60/067/2564 แขวงทางหลวงระนอง
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 03/05/2564 331/35/066/2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 29/04/2564 331/35/050/2564 แขวงทางหลวงระนอง
5 ซื้อแบตเตอรี่ 12 V เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 77-6190-14-3 จำนวน 1 ลูก (งานเงินทุน) 28/04/2564 331/30/048/2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70Ah รถยนต์คันหมายเลขกรม 46-6530-06-0 จำนวน 2 ลูก (งานเงินทุน) 22/04/2564 331/30/046/2564 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างถอด-ใส่ยาง ขนาด 16.9-28 เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 77-6190-14-3 จำนวน 4 เส้น (งานเงินทุน) 22/04/2564 331/-/020/2564 แขวงทางหลวงระนอง
8 ยาง TIRE ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ C รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๐๒๙๖-๑๗-๙ จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุน) 21/04/2564 331/30/045/2564 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 21/04/2564 331/45/065/2564 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อแบตเตอรี 12V 70Ah เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 46-6686-08-7 จำนวน 2 ลูก (งานเงินทุน) 20/04/2564 331/30/043/2564 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/04/2564 331/60/064/2564 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 0.75 x 0.60 ม. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 7,8,9 (สีเหลือง) เครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มอก.606-2549 (ไม่มีเฟรม) จำนวน 134 แผ่น 20/04/2564 331/60/063/2564 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 19/04/2564 331/40/041/2564 แขวงทางหลวงระนอง
14 ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 2 รายการ 08/04/2564 331/40/016/2564 แขวงทางหลวงระนอง
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 08/04/2564 331/40/015/2564 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 620 รายการ