f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/08/2563 331/60/097/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 04/08/2563 331/45/096/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 331/40/-/029/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างซ่อมระบบแอร์ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๗๗-๖๑๙๐-๑๔-๓ จำนวน ๔ รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2563 331/-/025/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 ซื้อสายคันเร่ง เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๓๑-๖๑๒๙-๙๑-๑ จำนวน ๑ ตัว (งานเงินทุน) 03/08/2563 331/30/065/2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,540 ลิตร 03/08/2563 331/35/095/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.๕๕๘+๕๘๗ -กม.๕๕๘+๖๗๕ และ ระหว่าง กม.๕๕๙+๑๙๕-กม.๕๕๙+๓๒๕ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวม ๒,๓๔๒ ตารางเมตร 31/07/2563 รน จ.13/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทาง ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๒๖+๕๐๐-กม.๖๖๐+๐๐๐ เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๖๔.๘๐ ตร.ม. 30/07/2563 รน 34/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 จ้างเหมางานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม-เขาค่าย ระหว่าง กม.๑๐+๑๓๘-กม.๑๐+๑๘๓ และระหว่าง กม.๑๕+๓๑๗ - กม.๑๕+๔๓๐ ปริมาณงานรวม ๑,๔๘๑.๐๐ ตร.ม. 30/07/2563 รน 35/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 29/07/2563 331/40/039/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 29/07/2563 331/35/094/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน -กระบุรี ระหว่าง กม.๔๘๗+๙๐๓ - กม.๔๙๙+๒๐๓ ปริมาณงาน ๔๘,๙๐๕.๐๐ ตร.ม. และ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๖+๑๗๓ ปริมาณงาน ๑๙๙,๗๘๖.๘๐ ตร.ม. 20/07/2563 รน จ.10/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) จำนวน 62 ตัน 20/07/2563 331/60/093/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 ซื้อยางผสมสำเร็จรูป (Cold Mix) จำนวน 300 ถุง 16/07/2563 331/60/092/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/07/2563 331/60/091/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 466 รายการ