f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 23/01/2563 331/35/042/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 ซื้อกรวยยางสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว สูง 80 ซม. จำนวน 100 ใบ 20/01/2563 20/01/2563 331/60/040/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 ซื้อหัวเชื้อน้ำยาอเนกประสงค์ ขนาดจุ 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน 20/01/2563 20/01/2563 331/60/041/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 331/60/039/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 331/60/038/2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V ๗๐AH จำนวน ๒ ลูก รถยนต์คันหมายเลขกรม ๒๕-๖๔๒๑-๙๓-๔ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 331/30/028/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง รถยนต์คันหมายเลข ๔๔-๘๗๘๘-๐๘-๐ จำนวน ๕ รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 331/30/025/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 331/60/037/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 331/60/036/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 331/60/035/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 331/35/024/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ C รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๐๕๒๐-๑๘-๖ จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 331/30/023/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 08/01/2563 08/01/2563 33145/034/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 07/01/2563 07/01/2563 331/45/033/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 07/01/2563 07/01/2563 331/60/032/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 316 รายการ