แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 จ้างซ่อมหัวเจาะไฮดรอลิค จำนวน ๒ ชุด เครื่องจักรหมายเลขกรม ๔๐-๖๑๗๖-๑๑-๕ , ๔๐-๖๑๗๗-๑๑-๖ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 331/-/004/2562 แขวงทางหลวงระนอง
452 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๗ - กม.๒๓+๙๘๕ และ กม.๒๔+๔๐๙- กม.๒๕+๐๕๐ เป็นแห่ง ๆ 04/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 30/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
453 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๔๐+๗๔๑ - กม.๖๔๑+๘๒๒ 04/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 26/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
454 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๓๕+๑๑๔ - กม.๖๓๖+๒๐๐ 04/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 27/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
455 จ้างเหมางานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๓+๒๑๔ - กม.๕๖๔+๔๒๑ RT. 04/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 28/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
456 น้ำมันเบนซิน ๙๕ จำนวน ๑,๙๕๐ ลิตร 06/12/2561 331/35/028/2562 แขวงทางหลวงระนอง
457 หลักล้มลุกสะท้อนแสงชนิดธรรมดา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๐ อัน 30/11/2561 331/60/027/2562 แขวงทางหลวงระนอง
458 ยางมะตอยผสมเสร็จ (Cold Mix) 29/11/2561 331/60/025/2562 แขวงทางหลวงระนอง
459 ซื้อท่อน้ำบน (PIPE BYPASS) จำนวน ๑ ชิ้น รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 331/30/007/2562 แขวงทางหลวงระนอง
460 ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก-ใน พร้อมยางรองขอบ ขนาด ๗.๕๐-๑๖ จำนวน ๒ ชุด รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๖๘๖-๐๘-๗ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 331/30/006/2562 แขวงทางหลวงระนอง
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 331/60/024/2562 แขวงทางหลวงระนอง
462 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 331/45/023/2562 แขวงทางหลวงระนอง
463 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕ R๑๖ จำนวน ๔ เส้น รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๙๙๕๕-๑๗-๑ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 331/30/005/2562 แขวงทางหลวงระนอง
464 น้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 28/11/2561 331/35/022/2562 แขวงทางหลวงระนอง
465 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม A๔ จำนวน ๓๐ รีม (งานเงินทุน) 27/11/2561 331/40/002/2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 451 ถึง 465 จาก 483 รายการ