แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/65 R16 รถยนต์คันหมายเลขกรม 44-9955-17-1 จำนวน 4 เส้น (งานเงินทุน) 02/07/2563 331/35/054/2563 แขวงทางหลวงระนอง
47 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70Ah เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลข 74-6172-10-9 จำนวน 2 ลูก (งานเงินทุน) 02/07/2563 331/30/053/2563 แขวงทางหลวงระนอง
48 ซื้อดินถม จำนวน 1,750 ลบ.ม. 02/07/2563 331/60/084/2563 แขวงทางหลวงระนอง
49 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 331/35/083/2563 แขวงทางหลวงระนอง
50 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 25/06/2563 331/40/036/2563 แขวงทางหลวงระนอง
51 ซื้อรองเท้าบูท จำนวน 72 คู่ 23/06/2563 331/60/082/2563 แขวงทางหลวงระนอง
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/06/2563 331/60/081/2563 แขวงทางหลวงระนอง
53 จ้างถางป่าขนาดกลาง ด้วยเครื่องจักร (Clearing) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๓๔+๙๗๕ - กม.๖๙๑+๕๗๕ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๖๓,๐๓๒.๕๐ ตารางเมตร 23/06/2563 รน จ.9/2563 แขวงทางหลวงระนอง
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2563 331/60/080/2563 แขวงทางหลวงระนอง
55 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 18/06/2563 331/60/079/2563 แขวงทางหลวงระนอง
56 ซื้อหิน ขนาด 15-30 ซม. จำนวน 160 ลบ.ม. 18/06/2563 331/60/078/2563 แขวงทางหลวงระนอง
57 จ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง 18/06/2563 รน 33/2563 แขวงทางหลวงระนอง
58 ซื้อใบมีตัดหญ้า ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๓๐ ใบ (งานเงินทุน) 10/06/2563 331/30/050/2563 แขวงทางหลวงระนอง
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 10/06/2563 331/60/076/2563 แขวงทางหลวงระนอง
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 10/06/2563 331/45/077/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 483 รายการ