แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างผลิตและติดตั้งเป้าสะท้อนแสงด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๐ ม. ชนิดหน้าเดียว ติดแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ ๗ ,๘, ๙ (สีเหลือง) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนกระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.๕๘๙+๔๕๐-กม.๖๑๐+๘๒๑ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑,๐๖๙ อัน 29/03/2564 รน 29/2564 แขวงทางหลวงระนอง
2 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยต์หนา ๒ มม. ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว -อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๒๖+๒๕๖ - กม.๖๔๒+๒๔๘ เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๕๓.๙๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2564 รน 25/2564 แขวงทางหลวงระนอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+400-กม.597+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2564 รน 23/2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๘+๓๓๒ - กม.๕๒๘+๔๖๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 03/03/2564 รน ๒๖/๒๕๖๔ แขวงทางหลวงระนอง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๑๘+๖๕๔ - กม.๒๐+๗๙๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2564 รน 28/2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๔+๘๑๔ - กม.๖๐๖+๖๓๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2564 รน 27/2564 แขวงทางหลวงระนอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐๖+๔๙๖ - กม.๖๑๗+๘๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2564 รน 24/2564 แขวงทางหลวงระนอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ที่ กม.๘+๔๗๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2564 รน 19/2564 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๓ ที่ กม.๕๙๓+๒๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2564 รน 5/2564 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ที่ กม.๕๖๑+๕๒๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2564 รน 4/2564 แขวงทางหลวงระนอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๓๓๑ - กม.๓๖+๑๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2564 รน 21/2564 แขวงทางหลวงระนอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๒๔๕ - กม.๖๗+๑๙๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2564 รน 8/2564 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๗๑+๓๒๕ - กม.๖๙๐+๘๒๑ เป็นแห่งๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2564 รน 7/2564 แขวงทางหลวงระนอง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๑+๒๓๐ - กม.๓๖+๕๔๐ เป็นแห่งๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2564 รน 6/2564 แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๗๗+๔๑๐ - กม.๖๗๘+๔๑๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2564 รน 17/2564 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 85 รายการ