f
title
แขวงทางหลวงระนอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 09/04/2563 แขวงทางหลวงระนอง โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง ที่ กม.๒๕+๒๐๐, กม.๕๔+๒๐๐ และ กม.๖๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๖+๑๔๔ - กม.๑๐+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/04/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๕+๑๐๐- กม.๓๕+๑๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 31/03/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๔+๗๐๐ - กม.๓๔+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๐+๕๗๕ - กม.๒+๒๓๔ เป็นแห่ง ๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/03/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๕+๙๕๐ - กม.๖๑๗+๓๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงระนอง งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ที่ กม.๖๔๙+๔๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 66 รายการ