f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/08/2563 21,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 04/08/2563 91,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระนอง จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระนอง จ้างซ่อมระบบแอร์ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๗๗-๖๑๙๐-๑๔-๓ จำนวน ๔ รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2563 10,218.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อสายคันเร่ง เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๓๑-๖๑๒๙-๙๑-๑ จำนวน ๑ ตัว (งานเงินทุน) 03/08/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,540 ลิตร 03/08/2563 44,921.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระนอง จ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.๕๕๘+๕๘๗ -กม.๕๕๘+๖๗๕ และ ระหว่าง กม.๕๕๙+๑๙๕-กม.๕๕๙+๓๒๕ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวม ๒,๓๔๒ ตารางเมตร 31/07/2563 487,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระนอง จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทาง ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๒๖+๕๐๐-กม.๖๖๐+๐๐๐ เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๖๔.๘๐ ตร.ม. 05/08/2563 488,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระนอง จ้างเหมางานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม-เขาค่าย ระหว่าง กม.๑๐+๑๓๘-กม.๑๐+๑๘๓ และระหว่าง กม.๑๕+๓๑๗ - กม.๑๕+๔๓๐ ปริมาณงานรวม ๑,๔๘๑.๐๐ ตร.ม. 05/08/2563 497,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 29/07/2563 495,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 29/07/2563 138,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระนอง จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน -กระบุรี ระหว่าง กม.๔๘๗+๙๐๓ - กม.๔๙๙+๒๐๓ ปริมาณงาน ๔๘,๙๐๕.๐๐ ตร.ม. และ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๖+๑๗๓ ปริมาณงาน ๑๙๙,๗๘๖.๘๐ ตร.ม. 20/07/2563 99,476.72 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) จำนวน 62 ตัน 20/07/2563 135,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางผสมสำเร็จรูป (Cold Mix) จำนวน 300 ถุง 16/07/2563 40,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/07/2563 5,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 505 รายการ