วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
ลงวันที่ 12/11/2561

               วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง  นายนพดล คงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ  และนางเกศรา แก้วเกือบ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายบริหาร    พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ สำนักงานหมวดทางหลวงห้วยยอด ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1080+441 ด้านขวาทาง

ข่าว
ข่าว1
ข่าว2
ข่าว3
ข่าว4
ข่าว5
ข่าว6

'