วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วีดีทัศน์
title
ริมทางหลวงหรือที่ว่างเปล่า ในเขตทางหลวง สามารถขายของได้หรือไม่
แขวงทางหลวงตรัง เร่งซ่อมแซมถนนบนเขาพับผ้ายุบตัว | ข่าวช่อง 8