Close
title
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

06 เม.ย.
title
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง

“กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 18 โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ : • สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง • แขวงทางหลวง 104 แห่ง • หมวดทางหลวง 581 แห่ง หาก ปชช. หรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือขอรับความช่วยเหลือที่ : • สำนักงานทางหลวง • แขวงทางหลวง • หมวดทางหลวง   #สายด่วนกรมทางหลวง 1586

วีดีทัศน์
title
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
ริมทางหลวงหรือที่ว่างเปล่า ในเขตทางหลวง สามารถขายของได้หรือไม่