วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมแผนงานการพัฒนาท่าเรือนาเกลือ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง
ลงวันที่ 15/02/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม และคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการคมนาคม ณ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดย นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กรมทางหลวงชนบท พร้อมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมแผนงานการพัฒนาท่าเรือนาเกลือ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง


'