วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อสำรวจ ออกแบบจุดเสี่ยงบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า
ลงวันที่ 19/03/2562

19 มีนาคม 2562
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อสำรวจ ออกแบบจุดเสี่ยงบริเวณอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1123+000 - กม.1127+000


'