วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อสำรวจ ออกแบบจุดเสี่ยงบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง
ลงวันที่ 19/03/2562

19 มีนาคม 2562
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยนาง และคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อสำรวจ ออกแบบจุดเสี่ยงบริเวณอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ระหว่าง กม.83+000 - กม.87+000


'