วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เข้าร่วมซ้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทำน้ำอภิเษก ในพิธีการ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 25/03/2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับจังหวัดตรัง ในการซ้อมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทำน้ำอภิเษก ในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณท่าน้ำวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


'