วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ
ลงวันที่ 20/09/2562

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) "กางปีกเปิดโลกการบินให้น้องกับกรมท่าอากาศยาน" พร้อมกับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานตรัง และประชุมติดตามผลโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

news
news1
news3
news4
news5

'