วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ริมทางหลวงหรือที่ว่างเปล่า ในเขตทางหลวง สามารถขายของได้หรือไม่
ลงวันที่ 13/11/2561

 

รายการ. Highway Q&A 
ออกอากาศ. วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2561
ช่อง. Spring News
เวลา. 08.30 - 09.00 น


'