วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) พื้นที่ของหมวดทางหลวงรัษฎา แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน กะปาง - ห้วยนาง ที่กม.๖๘+๘๐๖ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/03/2564 ตง/e-b/44/2564 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ของหมวดทางหลวงรัษฎา แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ที่กม.68+806 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/02/2564 ตง/e-b/43/2564 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) พื้นที่ของหมวดทางหลวงรัษฎา แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ที่กม.68+806 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/02/2564 - แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง – ห้วยนาง ตอน 6 ระหว่าง กม.79+140 – กม.81+284 ปริมาณงาน 67 ต้น 02/12/2563 ตง/e-b/42/2564 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.11+349-กม.11+469.50 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/41/2564 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1062+170-กม.1064+635 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/39/2564 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ระหว่าง กม.3+135-กม.4+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ตง30/2564 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ตอน 3 ระหว่างกม.15+074 - กม.16+484 ปริมาณงาน 48 ต้น 12/11/2563 ตง/e-b/33/2564 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ตอน 6 ที่กม.9+925 (แยกทุ่งค่าย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 ตง/e-b/30/2564 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง- ห้วยนาง ตอน 4 ระหว่างกม.77+480 - กม.78+920 ปริมาณงาน 45 ต้น 12/11/2563 ตง/e-b/32/2564 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 5 ระหว่างกม.94+160 - กม.94+736 และกม.97+160 - กม.97+736 ปริมาณงาน 72 ต้น 12/11/2563 ตง/e-b/31/2564 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่กม.14+432 (สี่แยกบ้านควน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 ตง/e-b/37/2564 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ระหว่าง กม.14+440-กม.16+023 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 ตง/e-b/34/2564 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1110+000 - กม.1119+150 ปริมาณงาน 8,863 ตร.ม. 12/11/2563 ตง/e-b/38/2564 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ที่กม.118+075 สามแยกนาขา ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 ตง/e-b/36/2564 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ