วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 20/08/2562 20/08/2562 สัญญาเลขที่ ตง 34/2562 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.3+624.450 (สามแยกสนามบินตรัง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/08/2562 19/08/2562 สัญญาเลขที่ ตง 35/2562 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 33100 ตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2562 11/07/2562 สัญญาเลขที่ ตง 33/2562 แขวงทางหลวงตรัง
4 ซ่อมศาลาทางหลวงที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ที่ กม.101+400 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.101+800 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด-ลำภูรา ที่ กม.1091+280 ด้านขว 23/05/2562 10/04/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/62/29 แขวงทางหลวงตรัง
5 งานบำรุงปกติ ปี 2562 รหัสงาน 21200 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.0+677 22/04/2562 22/04/2562 ตง/e-b/31/2562 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ระหว่างกม. 0+000 - กม. 8+588 ปริมาณงาน 1,472 อัน 19/03/2562 15/03/2562 322/-/62/21 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยนาง - หนองบัว ระหว่างกม.4+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1,000 อัน 19/03/2562 15/03/2562 322/-/62/22 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.97+350 – กม.98+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.150 กม. 15/03/2562 13/03/2562 ตง32/2562 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.7+475-กม.9+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.725 กม. 15/03/2562 13/03/2562 สัญญาเลขที่ ตง 31/2562 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/02/2562 15/02/2562 สัญญาเลขที่ ตง 27/2562 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050-กม.1129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2562 08/02/2562 ตง/e-b/28/2562 แขวงทางหลวงตรัง
12 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.0+000 - กม.30+029 , ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่างกม.0+ 30/01/2562 30/01/2562 ตง 28/2562 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจรตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ระหว่าง กม.2+243-กม.3+086.500 ปริมาณงาน 17,713.50 ตร.ม. 26/12/2561 26/12/2561 สัญญาเลขที่ ตง 23/2562 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/12/2561 26/12/2561 ตง/e-b/25/2562 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ระหว่าง กม.0+000-กม.29+870 รวมระยะทาง 29.870 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/12/2561 19/12/2561 ตง 21/2562 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ