วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุอะไหล่ 26/04/2564 322/30/64/37 แขวงทางหลวงตรัง
2 วัสดุอะไหล่ 26/04/2564 322/30/64/36 แขวงทางหลวงตรัง
3 วัสดุอะไหล่ 26/04/2564 322/30/64/34 แขวงทางหลวงตรัง
4 วัสดุอะไหล่ 26/04/2564 322/30/64/33 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างซ่อมยานพาหนะ 28/04/2564 ใบสั่งจ้างงานเงินทุน 322/-/64/10 แขวงทางหลวงตรัง
6 วัสดุเชื้อเพลิง 19/04/2564 322/35/64/19 แขวงทางหลวงตรัง
7 ซื้อวัสดุโยธา 05/04/2564 322/60/64/85 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมางานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่ กม.1117+490 – กม.1117+963 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/04/2564 322/-/64/46 แขวงทางหลวงตรัง
9 วัสดุจราจร 05/04/2564 322/60/64/86 แขวงทางหลวงตรัง
10 จ้างเหมาทำการขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ระหว่างกม.115+200 - กม.115+435 10/03/2564 322/-/64/38 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ 05/04/2564 322/-/64/45 แขวงทางหลวงตรัง
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 24/03/2564 322/35/64/17 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7529 พัทลุง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่ กม.1124+250 15/02/2564 322/-/64/34 แขวงทางหลวงตรัง
14 ซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ 31/03/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
15 ซื้อวัสดุการเกษตร 01/04/2564 พ-/2564 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 366 รายการ