วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงวังวิเศษ, หมวดทางหลวงรัษฎา, หมวดทางหลวงห้วยยอด ปริมาณงานรวม 788,019 ตร.ม. 20/12/2562 02/12/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/13 แขวงทางหลวงตรัง
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงสิเกา, หมวดทางหลวงย่านตาขาว, หมวดทางหลวงตรัง และหมวดทางหลวงนาโยง ปริมาณงานรวม 1,112,435 ตร.ม. 20/12/2562 02/12/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/12 แขวงทางหลวงตรัง
3 จ้างผลิตสติกเกอร์ติดเสาไฟฟ้า ขนาด 17.00x15.00 ซม. ชนิด Engineer Grade โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษรหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ปริมาณงาน 383 ชิ้น 20/12/2562 27/11/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/11 แขวงทางหลวงตรัง
4 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บต.8610 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม. 22+998 22/11/2562 18/11/2562 ใบสั่งจ้างลขที่ 322/-/63/09 แขวงทางหลวงตรัง
5 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง บริเวณกม.2+900 (สี่แยกหนองตรุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/11/2562 14/11/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/08 แขวงทางหลวงตรัง
6 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณ๊รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 กจ.6854 กทม.ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนตรัง -เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 08/11/2562 04/11/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/07 แขวงทางหลวงตรัง
7 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ ในทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นชด ที่กม.22+300 จำนวน 1 แห่ง 01/11/2562 30/10/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/05 แขวงทางหลวงตรัง
8 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ญม.9423 กทม. ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+250 15/10/2562 09/10/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/02 แขวงทางหลวงตรัง
9 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลข บท.3463 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม.22+750 15/10/2562 09/10/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/01 แขวงทางหลวงตรัง
10 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 17/09/2562 13/09/2562 สัญญาเลขที่ ตง 34/2562 แขวงทางหลวงตรัง
11 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.3+624.450 (สามแยกสนามบินตรัง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/09/2562 05/09/2562 สัญญาเลขที่ ตง 35/2562 แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างงานรหัสงาน 21650 งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่ กม.26+766.500 (บริเวณสี่แยกบ้านแผ่นดินลุม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/08/2562 02/08/2562 3222/-/62/52 แขวงทางหลวงตรัง
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า - ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงตรัง, หมวดทางหลวงนาโยง, หมวดทางหลวงย่านตาขาว, หมวดทางหลวงสิเกา ปริมาณงานรวม 927,091 ตร.ม. 18/07/2562 04/07/2562 322/-/62/47 แขวงทางหลวงตรัง
14 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงวังวิเศษ, หมวดทางหลวงห้วยยอด, หมวดทางหลวงรัษฎา ปริมาณงานรวม 830,333.40 ตร.ม. 18/07/2562 03/07/2562 322/-/62/46 แขวงทางหลวงตรัง
15 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บต. 9163 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่ กม.20+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/07/2562 02/07/2562 322/-/62/45 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ