วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 จ้างเหมาบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ที่ กม.1121+665 (LT,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 322/-/62/26 แขวงทางหลวงตรัง
197 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ 7199 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – บ้านนา ที่ กม.22+400 13/03/2562 322/-/62/19 แขวงทางหลวงตรัง
198 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 9088 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – บ้านนา ที่ กม.18+300 13/03/2562 322/-/62/20 แขวงทางหลวงตรัง
199 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บค. 8239 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนลำภูรา – ตรัง ที่กม.1103+200 24/04/2562 322/-/62/31 แขวงทางหลวงตรัง
200 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 71-7963 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่กม.30+900 28/01/2562 322/-/62/15 แขวงทางหลวงตรัง
201 จ้างเหมาทาสีเสาไฟฟ้าแสงสว่างและติดแผ่นสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 403, 404, 4235, 4045 ปริมาณงานรวม 1,050 ต้น 03/04/2562 322/-/62/24 แขวงทางหลวงตรัง
202 จ้างงานรหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย งานจ้างเหมาทาสี BARRIER ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ลำภูรา – ตรัง ระหว่าง กม.1100+289 – กม.1103+382 ปริมาณงาน 4,430 ตร.ม. 30/04/2562 322/-/62/33 แขวงทางหลวงตรัง
203 จ้างงานรหัสงาน 21650 งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง – กันตัง ระหว่าง กม.124+500 – กม.125+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2562 322/-/62/32 แขวงทางหลวงตรัง
204 จ้างเหมาผลิตแผ่นสติกเกอร์ติดเสาไฟฟ้า เพื่อใช้งานอำนวยความปลอดภัย ในความควบคุมของแขวงทางหลวงตรัง จำนวน 6,890 อัน 22/04/2562 322/-/62/30 แขวงทางหลวงตรัง
205 ขอจ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง – บ้านนา ระหว่างกม.0+000 – กม.30+000 และ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง – หาดเลา ระหว่างกม.0+000 – กม.29+870 03/04/2562 322/-/62/25 แขวงทางหลวงตรัง
206 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 25.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (HIGH MAST STREET LIGHTING WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS. X 8 ดวงโคม FLOODLIGHT TYPE) ทางหลวงหมายเลข 4315 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก – ควนปริง ที่กม. 14/05/2562 322/-/62/36 แขวงทางหลวงตรัง
207 ซ่อมศาลาทางหลวงที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ที่ กม.101+400 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.101+800 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด-ลำภูรา ที่ กม.1091+280 ด้านขว 10/04/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/62/29 แขวงทางหลวงตรัง
208 งานบำรุงปกติ ปี 2562 รหัสงาน 21200 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.0+677 14/05/2562 ตง/e-b/31/2562 แขวงทางหลวงตรัง
209 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ระหว่างกม. 0+000 - กม. 8+588 ปริมาณงาน 1,472 อัน 15/03/2562 322/-/62/21 แขวงทางหลวงตรัง
210 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยนาง - หนองบัว ระหว่างกม.4+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1,000 อัน 15/03/2562 322/-/62/22 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 196 ถึง 210 จาก 221 รายการ