วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/07/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.19+420-กม.20+000 ปริมาณงาน 13,674.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/05/2563 แขวงทางหลวงตรัง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล ระหว่างกม.17+950 - กม.18+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/05/2563 แขวงทางหลวงตรัง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.29+850 - กม.30+029 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงนาโยง แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า กม.1127+055 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยสำหรับบ้านพักข้าราชการ ชำนาญการ (ระดับ 3-4) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงย่านตาขาว แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ที่ กม.15+095 ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/04/2563 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงห้วยยอด แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1080+441 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 84 รายการ