วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 21/02/2566 ถึง 30/09/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18/01/2566 ถึง 30/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานธุรการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27/12/2565 ถึง 14/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
4 ประกาศรับสมัคร 01/12/2565 ถึง 28/02/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 02/08/2565 ถึง 31/08/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/07/2565 ถึง 31/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24/06/2565 ถึง 05/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
8 ประกาศรับสมัคร 08/06/2565 ถึง 30/07/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 18/04/2565 ถึง 30/10/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 08/03/2565 ถึง 15/06/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18/02/2565 ถึง 01/03/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานโยธา
12 ประกาศรับสมัคร 26/01/2565 ถึง 15/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานโยธา
13 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 04/01/2565 ถึง 01/03/2565 ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24/11/2564 ถึง 02/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 09/11/2564 ถึง 20/11/2564 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1