f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 17
ลงวันที่ 06/12/2566

'