วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

วีดีทัศน์
title
ผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาคมนาคมเพื่อคนไทยและประเทศชาติ
รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน
Q&A ทำไมถนนใช้เวลาก่อสร้างนาน ?