f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/02/2567 กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย
2 08/02/2567 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
3 07/02/2567
no image
รายงานทางการเงินประจำปี 67
4 02/02/2567 รายงานอุบัติเหตุปี67
5 31/01/2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อจัดทำแผนแม่บท งานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime HUB) พัฒนาท่าเรือชุมชน
6 09/01/2567 สรุปอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
7 13/12/2566
no image
รายงานทางการเงินประจำปี 66 พ.ย
8 06/12/2566 โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 21/11/2566 กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงูตอน บ.นา - บ.สามแยก จ.ตรัง ระยะทาง21.13 กิโลเมตร
10 14/11/2566 ยินดีต้อนรับ นายราชศักดิ์ สุทธินวล ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 17
11 06/11/2566 ร่วมกันบำรุงต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
12 04/07/2566 นื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
13 06/06/2566 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
14 18/04/2566 สรุปอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
15 30/03/2566 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)