สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/06/2563 กรมทางหลวงเร่งสำรวจ แก้ไขจุดรอพักขึ้นรถโดยสารริมทางหลวงทั่วประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2 12/06/2563 สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา
3 12/06/2563 กระทรวงคมนาคมทดสอบสมรรถนะ RFB RGP มั่นใจ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างแน่นอน
4 15/05/2563 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
5 23/12/2562 กรมทางหลวง เปิดให้บริการห้องน้ำ ที่สำนักงานหมวดทางหลวงทั่วประเทศ กว่า 500 แห่ง
6 23/12/2562 รู้ไว้ไม่ติด!! เปิดเส้นทางเลี่ยง – ทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่
7 27/11/2562 กรมทางหลวงพร้อมจ่าย ค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ M81
8 15/11/2562 เดินหน้าต่อมอเตอร์เวย์ M81
9 06/11/2562 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”