สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 23/12/2562 กรมทางหลวง เปิดให้บริการห้องน้ำ ที่สำนักงานหมวดทางหลวงทั่วประเทศ กว่า 500 แห่ง
2 23/12/2562 รู้ไว้ไม่ติด!! เปิดเส้นทางเลี่ยง – ทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่
3 27/11/2562 กรมทางหลวงพร้อมจ่าย ค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ M81
4 15/11/2562 เดินหน้าต่อมอเตอร์เวย์ M81
5 06/11/2562 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”