วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/03/2566 กรมทางหลวงขยาย ทล.419 บ.นาขา - บ.ควนปริง 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางจากอำเภอห้วยยอดมายังตัวจังหวัดตรัง
2 08/11/2565 กรมทางหลวงเปิดจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา (เส้นบายพาสขาออก) จ.ภูเก็ต หลังซ่อมแซมแล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง
3 08/11/2565 กรมทางหลวงขยาย ทล.4 สาย บ.บางสัก – บ.เขาหลัก จ.พังงา แล้วเสร็จ
4 17/09/2565 กรมทางหลวงขยาย ทล.4 สาย ชุมพร – ระนอง 4 เลนตลอดเส้นทาง เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้เส้นทาง จ.ชุมพร – จ.ระนอง รองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก
5 16/09/2565 กรมทางหลวงเร่งโครงการสำรวจและออกแบบ ทล. 4 (ถนนเพชรเกษม) ช่วง เขาหลัก – ลำแก่น จ.พังงา เชื่อมอ่าวไทย - อันดามัน
6 08/08/2565 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7 02/08/2565 คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
8 20/07/2565 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
9 18/07/2565 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
10 02/06/2565 ประชาสัมพันธ์รัฐสภาไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐
11 01/06/2565 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
12 18/05/2565 กรมทางหลวงพร้อมรับฤดูฝน สั่งการทุกหน่วยงานเคลียร์เส้นทางทั่วประเทศ-ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย รมว.คมนาคม
13 18/05/2565 กรมทางหลวงเร่งสำรวจออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกบน ทล. 4 สาย อ.กะเปอร์ – อ.สุขสำราญ จ.ระนอง รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
14 10/05/2565 สืบเนื่องจากกรณีเสาหลักยางพาราที่ปรากฏตามสื่อในพื้นที่จังหวัดน่าน กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ขอชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการดังนี้
15 09/05/2565 ดีเดย์! กรมทางหลวง เพิ่มเส้นทางให้รถวิ่งได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. ระยะที่ 3 เพิ่มอีก 3 เส้นทาง เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565 นี้