f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 06/10/2565
วันนี้ 6 ตุลาคม 2565
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 พร้อมด้วยนายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 1 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 2 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบำรุงต้นไม้ โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565" I ภายในบริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 17 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'