สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กระทรวงคมนาคมทดสอบสมรรถนะ RFB RGP มั่นใจ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างแน่นอน
ลงวันที่ 12/06/2563

'