วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
กรมทางหลวงเร่งสำรวจ แก้ไขจุดรอพักขึ้นรถโดยสารริมทางหลวงทั่วประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ลงวันที่ 23/06/2563

กรมทางหลวงเร่งสำรวจ แก้ไขจุดรอพักขึ้นรถโดยสารริมทางหลวงทั่วประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

 

'