วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
เดินทางปลอดภัยใส่ใจกำลัง 3
ลงวันที่ 02/04/2564
เทศกาลสงกรานต์ ปี2564

'