วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำภาพ infographic
ลงวันที่ 02/04/2564
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำภาพ infographic เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน - พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้

'