สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จุดเช็คอินแห่งใหม่ แขวงทางหลวงตรัง
ลงวันที่ 07/12/2564

จุดเช็คอินแห่งใหม่ แขวงทางหลวงตรัง
บริเวณทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.11+329 - กม.11+349 ด้านซ้ายทาง ในพื้นที่ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (ลานช้าง)

ห่างจากตัวเมืองเพียง 12 กิโลเมตร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ถ่ายภาพ มีพื้นที่ให้เด็กๆ วิ่งเล่น

อีกทั้ง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ยังเป็นจุดบริการทั่วไทย คอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวอีกด้วย #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586 #ตรังเมืองพะยูน #จุดเช็คอินช่วงปีใหม่2565


'