สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
“คำถาม คำตอบ” การให้บริการประชาชนที่เดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในโครงข่ายถนน ของ กรมทางหลวง
ลงวันที่ 28/12/2564

“คำถาม คำตอบ”
การให้บริการประชาชนที่เดินทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในโครงข่ายถนน ของ กรมทางหลวง


'