f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงเปิดจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา (เส้นบายพาสขาออก) จ.ภูเก็ต หลังซ่อมแซมแล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง
ลงวันที่ 10/11/2565

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) นายสราวุธ ทรงศิวิไล มอบหมายให้นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เป็นผู้แทนกรมทางหลวง ร่วมเปิดเส้นทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 4024 หรือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตอน บางคู - ตีนเขา (เส้นบายพาสขาออก) จ.ภูเก็ต เพื่อคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ปกติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดดินสไลด์ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

กรมทางหลวง โดย สำนักทางหลวงที่ 17(กระบี่) แขวงทางหลวงภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานและประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 4024 กม.ที่ 3+500 - กม.ที่ 3+550 ด้านขวาทาง หลังจากเจ้าของอาคารได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อประเมินความปลอดภัยและคืนผิวจราจรให้ผู้ใช้ทางสัญจรได้ตามปกติ ต่อมาแขวงทางหลวงภูเก็ตนำเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกวาดดินและหินบนผิวจราจร ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎาดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนเรียบร้อยแล้วเสร็จ สามารถเปิดการได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

สำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 4030 หรือถนนพระบารมีจุดโค้งทางเดินทางขึ้นเขาป่าตอง ซึ่งขณะนี้มีการเปิดให้รถจักรยานยนต์วิ่งได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ส่วนรถยนต์วิ่งได้เฉพาะขาลงเท่านั้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการซ่อมแซมโดยเทศบาลกระทู้เป็นหน่วยงานในการดำเนินงาน โดยก่อนหน้านี้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ อีกทั้งดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดเตือนภัยและบริหารจัดการความเสี่ยงดินสไลด์ วัดปริมาณน้ำใต้ดิน และการเคลื่อนตัวของโครงสร้างดิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการเปิดจราจรและการเตือนภัยผู้ใช้ทางจนกว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

หากประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นถนนหรือสะพานชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24ชั่วโมง) และช่องทางสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1


'