f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง
ลงวันที่ 29/03/2566

สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง    ด้วยความปรารถนาดี จาก สำนักงานทางหลวงที่ 17


'