สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
เดินหน้าต่อมอเตอร์เวย์ M81
ลงวันที่ 15/11/2562
เดินหน้าต่อมอเตอร์เวย์ M81

'