สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
กรมทางหลวงพร้อมจ่าย ค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ M81
ลงวันที่ 27/11/2562
กรมทางหลวงพร้อมจ่าย ค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ M81

'