สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
ลงวันที่ 21/04/2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒


'