สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุ
ลงวันที่ 12/11/2562

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81  สายบางใหญ่ - กาญจนบุ


'