f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64120029938
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575 – กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 70,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/12/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ