title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
721 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 3,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
722 แขวงทางหลวงกระบี่ ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวนรวม 1,180 ต้น 11/03/2562 4,347,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
723 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 15/01/2562 78,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
724 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 2,752.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
725 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/01/2562 8,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
726 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 1,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
727 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 09/01/2562 2,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
728 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 09/01/2562 1,923.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
729 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอสองข้างทาง CLEARING AND GRUBBING (ขนาดหนัก) ในทางหลวงหมายเลข 4156 ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.40+475 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 68,340 ตร.ม. 11/01/2562 479,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
730 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.0+000-กม.37+728 ระยะทางดำเนินการ 37.728 กม. 30/01/2562 4,997,565.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
731 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมรถหมายเลข 41-5101-79-2 จำนวน 2 รายการ 08/01/2562 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
732 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
733 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
734 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 4,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
735 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างบรรจุเคมีดับเพลิง จำนวน 6 รายการ 08/01/2562 20,544.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 721 ถึง 735 จาก 753 รายการ