title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 31/07/2563 3,054.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/07/2563 112,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 30/07/2563 20,324.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 30/07/2563 255,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างเหมางาน Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง กม.๑๐๑๓+๑๗๙-กม.๑๐๑๓+๓๗๑ ปริมาณงาน ๓,๖๔๘ ตร.ม. 30/07/2563 499,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-0289-17-0 จำนวน 5 รายการ 29/07/2563 4,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลขฯ 77-6150-11-2 จำนวน 1 รายการ 29/07/2563 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 6,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รถ หมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 1 รายการ 29/07/2563 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 12,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/07/2563 19,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อ HOT-MIX ขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน ทางหลวงหมายเลข 4156ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.7+000-กม.32+000 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม- ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.26+500 – กม.50+000 (เป็นแห่งๆ) 24/07/2563 240,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/07/2563 12,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/07/2563 202,037.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอสองข้างทาง (ขนาดหนัก) ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ ตอน สวนปาล์ม-คลองชี ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๗๐,๘๐๐ ตร.ม. 20/07/2563 495,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 696 รายการ