title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 10/09/2563 12,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10/09/2563 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี จำนวน 50 ถุง 10/09/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10/09/2563 56,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/09/2563 9,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 12 รายการ 03/09/2563 155,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 02/09/2563 4,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 02/09/2563 8,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/09/2563 198,378.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 13 รายการ 01/09/2563 164,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,610 ลิตร 01/09/2563 35,790.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างเหมางานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) บนทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ระหว่าง กม.9+340-กม.10+965 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/09/2563 9,997,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างเหมางานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาครม-ตลาดเก่า ระหว่าง กม.957+933-กม.959+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/09/2563 9,997,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 31/08/2563 8,676.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 31/08/2563 143,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 753 รายการ