f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/07/2563 2,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๙๑๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/07/2563 122,308.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 24/07/2563 8,465.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 24/07/2563 148,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 160 ลิตร 24/07/2563 3,691.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,170 ลิตร 24/07/2563 25,927.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/07/2563 4,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 23/07/2563 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 1,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 2,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 22/07/2563 891.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 47,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 3,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 21/07/2563 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 895 รายการ