f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ 17/07/2563 1,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 17/07/2563 24,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 16/07/2563 10,977.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลข 6110-015-00219-55 จำนวน 2 รายการ 15/07/2563 8,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 15/07/2563 162,646.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 15/07/2563 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 15/07/2563 4,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 14/07/2563 7,511.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 10/07/2563 14,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 10/07/2563 7,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 44-0518-18-1 จำนวน 4 รายการ 10/07/2563 1,953.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงพังงา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 32,008.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงพังงา การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 (งานนอกเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2563 89,145.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/07/2563 175,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 895 รายการ