f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/06/2563 ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 10/06/2563 ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงภูเก็ต
3 01/04/2563 ดำเนินการมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
4 01/04/2563 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานแขวงฯ ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
5 30/12/2562 เปิดเต็นท์บริการร่วม เทศกาลปีใหม่ 2563
6 08/05/2562 เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
7 10/04/2562 เปิดเต็นท์บริการร่วม เทศกาลสงกรานต์ 2562
8 02/03/2562 ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
9 27/02/2562 ประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน
10 25/01/2562 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน