f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานแขวงฯ ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 28/03/2563

นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ และศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภูเก็ต

ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานแขวงฯ อาคารหน่วยงานปรับซ่อม

อาคารหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย  และบริเวณโดยรอบอาคาร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้มาติดต่อราชการในแต่ละส่วนงานด้วย


'