f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ในวันที่19 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยงานปรับซ่อมและงานไฟฟ้าได้เข้าดำเนินการเดินเครื่องปั้มน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
ลงวันที่ 19/07/2566

ในวันที่19 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยงานปรับซ่อมและงานไฟฟ้าได้เข้าดำเนินการเดินเครื่องปั้มน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร


'