f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 5.00 น. แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยงานปรับซ่อม ได้เข้าดำเนินการเดินเครื่องปั้มน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
ลงวันที่ 20/07/2566

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 5.00 น. แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยงานปรับซ่อม ได้เข้าดำเนินการเดินเครื่องปั้มน้ำในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร 


'