f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ตโดยหมวดทางหลวงภูเก็ตดำเนินการทำงานทำความสะอาดอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร
ลงวันที่ 20/07/2566

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แขวงทางหลวงภูเก็ต โดยหมวดทางหลวงภูเก็ตดำเนินการทำความสะอาดบ่อพักขยะและทางเท้าในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.7+280 - กม.8+100

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คลิปทำความสะอาด 32 ดาวน์โหลด

'