f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 14/04/2563 ภก 3/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด ที่ควรจำหน่าย ประจำปี 2563 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 ภก 2/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด ที่ควรจำหน่าย ประจำปี 2563 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ 17/02/2563 ภก 1/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.3+800 - กม.3+950 บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดภูเก็ตช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 ประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/03/2563 eb-ภก 47/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 324/40/62/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ