f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท้ายเหมือง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 16/01/2563 324/-/63/58 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 15/01/2563 324/45/63/55 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2563 02/01/2563 324/35/63/46 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมางานบำรุงรักษากำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+000 - กม.798+160 CL. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 19/12/2562 324/-/63/5 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓๐๒ ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม.๔+๔๐๐-กม.๔+๕๕๐ บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดพังงาช่วงที่ ๑ ปริมาณงาน ๒๑.๐๐ EACH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 19/12/2562 324/-/63/4 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักเซ็นต์เตอร์ โดยใช้วัสดุเดิมของแขวงทางหลวงภูเก็ต ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๙๗+๖๖๕-กม.๗๙๘+๑๒๐ เสาชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน ๑๒ ต้น ด้านซ้ายทาง และกิ่งคู่ ๒ ต้น บริเวณเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 19/12/2562 324/-/63/3 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมางานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.๗๙๗+๓๐๐ - กม.๗๙๘+๕๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 19/12/2562 324/-/63/2 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างทางและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงถลาง จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 324/-/63/1 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 324/45/63/37 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 324/60/63/36 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2562 19/11/2562 324/-/63/23 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 23/09/2562 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 05/09/2562 05/09/2562 eb-ภก 47/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 26/08/2562 324/35/62/150 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ