f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 324/45/63/143 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 324/-/63/142 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 324/60/63/139 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม11+700 - กม11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/06/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.11+700 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/05/2563 eb-ภก 36/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 324/40/63/130 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ (Maintenance of Open Channel) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก - ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.802+200 - กม.803+400 LT. เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.798+000-กม.802+000 และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนท้ายเมือง-คลองบางดินสอ ระหว่าง กม.850+000-กม.852+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ที่ กม.7+200 ด้านซ้ายทาง ประจำอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร ปริมาณงาน 1 EACH. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 324/-/63/128 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 15/05/2563 eb-ภก 34/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 15/05/2563 eb-ภก 35/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 14/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 14/05/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (งบลงทุน) ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ท้องที่ อ.ถลาง / อ.กะทู้ / อ.เมือง จ.ภูเก็ต และท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง / อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 12/05/2563 eb-ภก 33/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 324/70/63/121 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 141 รายการ